پرسش و پاسخ
پشتیبانی کاتالوگ

بله. نرم افزار از قلم نوری استفاده می‌کند. پزشک جهت نوشتن نسخه می‌تواند علاوه بر تایپ نسخه از قلم نوری نیز استفاده کند. امکان تغییر رنگ و اندازه قلم در همان صفحه امکان‌پذیر است. در عین حال پزشک می‌تواند در همان صفحه مجموعه یادداشتهای گذشته برای بیمار خود را مشاهده کند.